Акціонеру

Протокол Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" від 17 квітня 2019 року

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" 17 квітня 2019 року з порядком денним та проектами рішень

Особлива інформація 20.09.2018

Особлива інформація 26.04.2018

Особлива інформація 12.04.2017

Звіт - 2018

Звіт - 2017

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" 12 грудня 2018 року з порядком денним і проектами рішень

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" 20 вересня 2018 року

Порядок денний та проекти рішень позачергових Загальних зборів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" 20 вересня 2018 року

Протокол позачергових Загальних зборів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" 20 вересня 2018 року

Повідомлення про нову дату проведення Загальних зборів акціонерів 26 квітня 2018 року

Порядок денний та проекти рішень Загальних зборів акціонерів 26 квітня 2018 року

Звіт

Свідоцтво про державну реєстрацію

Положення про Наглядову Раду ПрАТ "ГІПРОцивільпромбуд"

Положення про правління ПрАТ "ГІПРОцивільпромбуд"

Положення про Ревізійну комісію ПрАТ "ГІПРОцивільпромбуд"

Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ "ГІПРОцивільпромбуд"

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Виписка з реєстру кодів цінних паперів