Акціонеру

Повідомлення про нову дату проведення Загальних зборів акціонерів 26 квітня 2018 року

Порядок денний та проекти рішень Загальних зборів акціонерів 26 квітня 2018 року

До уваги акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд"

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" 15 листопада 2017 року

Проект рішень позачергових Загальних зборів 15 листопада 2017 року

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" від 19 липня 2017 року

Протокол Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гіпроцивільпромбуд" 12 квітня 2017 року

Звіт

Свідоцтво про державну реєстрацію

Положення про Наглядову Раду ПрАТ "ГІПРОцивільпромбуд"

Положення про правління ПрАТ "ГІПРОцивільпромбуд"

Положення про Ревізійну комісію ПрАТ "ГІПРОцивільпромбуд"

Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ "ГІПРОцивільпромбуд"

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Виписка з реєстру кодів цінних паперів