Корисне

Питання та відповіді (FAQ)

Як звернутися в ваш проектний інститут із запитом на комерційну пропозицію та / або із замовленням на послуги?
Чи супроводжуєте ви замовника протягом всієї роботи над проектом?
Якими нормами керуються ваші фахівці при роботі над проектами?
Чи бере участь Ваша компанія в тендерах, у тому числі міжнародних?
Чи може ваша компанія здійснити адаптацію і “прив'язку” іноземного проекту?
Які документи необхідні для початку проектування і будівництва?
Повідомляємо, що 8 лютого 2017 року Президентом України підписано Закон України №1817-19 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення містобудівної діяльності”. Закон набирає чинності з 10.06.2017 року. В Закон, зокрема, внесено такі зміни:

  • конкретизовані класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд;
  • скасовано визначення категорій складності об’єктів будівництва;
  • внесено зміни до деяких законодавчих актів у сфері містобудівної діяльності, які передбачають заміну процедури реєстрації декларацій на здійснення та прийняття в експлуатацію об’єктів із середнім (СС2) та значним класом (СС3) наслідків.

Законом також визначено перелік умов, які видаються на вихідні дані для проектування об’єктів будівництва.

Повний текст Закону розміщено на сайті Верховної ради України zakon2.rada.gov.ua.
Приватне акціонерне товариство “Гіпроцивільпромбуд” є членом Асоціації “Українське Об’єднання Проектних Організацій”.

На сайті Асоціації www.ukrasproekt.com.ua ознайомлюйтесь з усіми випусками інформаційного збірника “Проектант”, в якому зосереджена найсвіжіша інформація для проектувальників та будівельників.


Документи необхідні для початку проектних робіт згідно ДБН А.2.2-3:2012


ДОДАТОК А
ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ УМОВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ


1. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки. 2. Фрагмент чинної містобудівної документації: генерального плану, детального плану або плану зонування території (за наявності останньої), схеми планування району (за наявності).
3. Вихідні дані та вимоги на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у разі необхідності.
4. Пропозиції та дані про імпортні будівельні конструкції, вироби, обладнання з показниками енергоефективності, якщо це відомо замовнику.
5. Матеріали інвентаризації, оціночні акти, рішення органів місцевого самоврядування про знесення і характер компенсації за будинки та споруди, зелені насадження, які підлягають знесенню (у разі необхідності).
6. Дані для розроблення рішень з організації будівництва і складання кошторисної документації.
7. Дані про види застосовуваного палива та дозвіл на його використання.
8. Для об'єктів виробничого призначення додатково подаються такі матеріали:
1) дані технічних завдань на машини та обладнання з тривалим циклом розроблення, конструювання і виготовлення;
2) номенклатура продукції, виробнича програма;
3) креслення та/або технічні характеристики продукції підприємства;
4) відомості про імпортне та вітчизняне обладнання або креслення на нетипове та нестандартизоване обладнання з показниками енергоефективності;
5) необхідні дані щодо виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з утворенням нових технологічних процесів і обладнання;
6) при забудові площ залягання корисних копалин - дозвіл на забудову згідно з чинним Положенням.
9. При реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні об'єктів будівництва:
1) висновки про результати інструментального обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення, відомості про послідовність перенесення діючих інженерних мереж та комунікацій, дані з інвентаризації існуючих на підприємствах (будинках, спорудах) джерелах забруднення;
2) висновки та матеріали, виконані за результатами обстеження діючих виробництв, конструкцій будинків та споруд;
3) технологічні планування діючих виробництв (цехів), ділянок зі специфікацією обладнання і відомостями про його стан;
4) умови на розміщення інвентарних тимчасових будинків і споруд, підйомно- транспортних машин та механізмів, місць складування будівельних матеріалів тощо;
5) переліки існуючих будинків (приміщень) і споруд, підйомно-транспортних засобів підприємства (будинку, споруди), які можуть бути використані в процесі виконання будівельних робіт;
6) інші необхідні дані.
10. При капітальному ремонті об'єктів - дефектний акт.
11. Технічні умови на приєднання запроектованого об'єкта до інженерних мереж і комунікацій.
12. Технічні умови в частині забезпечення протипожежного захисту об'єкта.
13. Додаткові технічні умови зацікавлених організацій.

Примітка. Перелік вихідних даних та технічних умов, які надаються замовником, визначається при підписанні договору на виконання відповідних стадій проектування.


ДОДАТОК Б
ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДАНИХ ТА ВИМОГ


1. Назва та місцезнаходження об'єкта.
2. Підстава для проектування.
3. Вид будівництва.
4. Дані про інвестора.
5. Дані про замовника.
6. Джерело фінансування.
7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій.
8. Дані про генерального проектувальника.
9. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником).
10. Інженерні вишукування.
11. Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо).
12. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкта.
13. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.
14. Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації;
15. Вказівки про необхідність:
1) розроблення індивідуальних технічних вимог;
2) розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах;
3) попередніх погоджень проектних рішень;
4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма; 5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва;
6) технічного захисту інформації.
16. Дані про вид палива та попередні погодження щодо його використання, якщо передбачається власне теплопостачання.
17. Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма.
18. Вимоги до благоустрою майданчика.
19. Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів.
20. Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище».
21. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.
22. Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.
23. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.
24. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).
25. Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта.
26. Вимоги до розроблення спеціальних заходів.
27. Призначення нежитлових поверхів.
28. Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу.

Примітка 1. Завдання на проектування (або коригування проекту) затверджується замовником та погоджуються інвестором (розпорядником коштів) та проектувальником.

Примітка 2. Склад завдання на проектування може змінюватися відповідно до особливостей об'єктів, що проектуються, і умов будівництва.


Документи, необхідні для здійснення будівництва об’єктів (залежно від категорії складності)